Binnen de 3 maanden na de einddatum van de verkoop:

  • Ga naar Mijn bemiddelingscentrum: Een geschil openen
  • Duid het itemnummer, dat u naast de titel op de verkooppagina vindt, aan
  • Selecteer het onderwerp van het geschil
  • Duid uw rol in deze transactie aan
  • Geef een woordje uitleg
  • Bevestig door op de knop "Een geschil openen" te klikken
  • Het lid ontvangt een e-mail die hem aanspoort om te reageren
Was dit artikel nuttig voor u? Gebruikers die het nuttig vonden: 291 op 500